Chính phủ thận trọng với mục tiêu tăng trưởng GDP 2013

Chính phủ thận trọng với mục tiêu tăng trưởng GDP 2013

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2013 sẽ được xây dựng dựa trên mục tiêu tăng trưởng 6-6,5% - tương đương năm nay, đồng thời đẩy mạnh tái cơ cấu và đầu tư từ ngân sách một cách có chọn lọc.

 Ngày 18/6, Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015.

Tại chỉ thị này, Chính phủ thống nhất mục tiêu tổng quát của năm 2013 là nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững, tạo đà cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân cũng là mục tiêu được Chính phủ đặt ra khi yêu cầu xây dựng kế hoạch cho 3 năm tới.

Riêng với năm 2013, Chính phủ phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6-6,5%, tương đương mục tiêu của năm nay và vẫn thấp hơn so với chỉ tiêu bình quân 2011-2015 Quốc hội đã phê duyệt. Tại kỳ họp cuối năm ngoái, Quốc hội thống nhất mục tiêu tăng trưởng bình quân giai đoạn này là 6,5-7%, thấp hơn so với mục tiêu Đảng đề ra (7-7,5%). Trong khi đó, lạm phát được kỳ vọng kéo về 5-7%.

Để đạt mục tiêu này, Chính phủ yêu cầu tập trung thực hiện các giải pháp chính sách, trước hết là các chính sách tiền tệ, tín dụng, chính sách thuế, đất đai, cải cách hành chính, giảm phiền hà cho doanh nghiệp và chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2013 còn là đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, trước mắt tập trung vào 3 lĩnh vực quan trọng là tái cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu thị trường tài chính và tái cơ cấu doanh nghiệp. Chính phủ tuyên bố tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, xây dựng chế tài đủ mạnh, rõ ràng, minh bạch để quản lý, giám sát có hiệu quả việc sử dụng vốn và tài sản tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Về ổn định kinh tế vĩ mô năm 2013, Thủ tướng yêu cầu phải tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, thận trọng nhằm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ hiệu quả sản xuất kinh doanh, phục hồi tăng trưởng đồng thời kiềm chế lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền. Các cơ quan liên quan sẽ phải xây dựng cơ chế phù hợp để doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn, tăng dư nợ tín dụng ở mức hợp lý.

Cũng từ 2013 Chính phủ chỉ đạo tập trung từng bước phát triển giáo dục, đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế đến năm 2020; phát triển khoa học và công nghệ gắn với đời sống xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xã hội hóa đầu tư cho khoa học và công nghệ để đạt mức trên 2% GDP vào năm 2020.

Đặc biệt, năm 2013 sẽ tập trung giải quyết những bức xúc trong nhân dân, nhất là trong việc giải tỏa đền bù thu hồi đất và những tiêu cực trong y tế, giáo dục, đào tạo, tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tăng cường phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội…

Đối với nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, đặt mục tiêu huy động vào ngân sách nhà nước năm 2013 từ thuế, phí khoảng 22 – 23% GDP. Dự toán thu nội địa (không kể thu từ dầu thô, thu tiền sử dụng đất) tăng bình quân tối thiểu 14 – 16% so với ước thực hiện năm 2012. Dự toán thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình quân tối thiểu 5-7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2012.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phải chủ động xác định nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm cần thực hiện năm 2013, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và lập dự toán chi ngân sách nhà nước theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu dự toán, trong đó cần chủ động sắp xếp thứ tự ưu tiên theo mức độ cấp thiết, khả năng triển khai trong năm 2013.

Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 – 2015 phải được xây dựng trên cơ sở cân đối giữa các mục tiêu, nhu cầu đầu tư với khả năng cân đối vốn đầu tư phát triển trong kế hoạch thu chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 – 2015; khả năng cân đối các nguồn vốn khác của nhà nước. Trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, cân đối thu chi còn nhiều khó khăn, đầu tư ngân sách nhà nước chỉ tập trung đầu tư cho các công trình, dự án đã được bố trí vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ (còn thiếu vốn), đang triển khai trong các kế hoạch hàng năm để bảo đảm hoàn thành dứt điểm, đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, trong tháng 8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Bộ Tài chính phải tổng hợp xong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách 2013, Kế hoạch đầu tư 3 năm 2013-2015 và cho ý kiến để các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp tiếp thu, chỉnh sửa. Toàn bộ kế hoạch này cần được báo cáo lên Chính phủ trong tháng 9 và trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm, để đảm bảo trước 31/12, các bên liên quan đã có thể sẵn sàng triển khai kế hoạch cho năm sau và các năm tiếp theo.

Kỳ Duyên

Vnexpress