ĐÀO XÚC THI CÔNG HỐ MÓNG -NHÀ MÁY THÉP FORMOSA - HÀ TĨNH