Tuyển dụng thợ sửa chữa.

TUYỂN DỤNG THỢ SỬA CHỮA CẦN TRỤC BÁNH LỐP, BÁNH XÍCH. 911 là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh thương mại và cho thuê Máy Xây Dựng, doanh số  năm 2015 dự kiến đạt khoảng...

Xem thêm

TRAO TẶNG HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC

Nhằm tri ân Bộ Môn MXD, trường đại học Giao Thông Vận Tải (hiện đang cung cấp 80% nguồn nhân lực cho công ty), BGĐ CTY 911 quyết đinh cùng bộ môn MXD tổ chức trao học bổng cho các...

Xem thêm