LÔ HÀNG MÁY XÚC LẬT NHỎ LUQING LẠI VỀ BÃI NGÀY 12/11/2013

ẢNH MÁY XÚC LẬT NHỎ LUQING 915 -QZM ,XÚC LẬT KẸP GỖ TẠI BÃI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ 911 ,KHU ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG, LONG BIÊN, HÀ NỘI.