PHỤC VỤ THI CÔNG KHOAN CỌC NHỒI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG2 - QUẢNG NINH

Dự án thi công cọc nhồi nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 - Quảng Ninh là một trong những dự án trọng điểm được thực hiện tại tỉnh Quảng Ninh năm 2011. Công ty Cổ phần thiết bị nền móng 911 là đơn vị phụ trách xây dựng nền móng cho công trình này.