THI CÔNG KHOAN NHỒI & ĐÀO XÚC VẬN CHUYỂN ĐẤT TẦNG HẦM DỰ ÁN TIMES CITY - MINH KHAI - HÀ NỘI