THI CÔNG KHOAN NHỒI ĐƯỜNG TRÊN CAO - VÀNH ĐAI 3 - HN