TRAO TẶNG HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC

Nhằm tri ân Bộ Môn MXD, trường đại học Giao Thông Vận Tải (hiện đang cung cấp 80% nguồn nhân lực cho công ty), BGĐ CTY 911 quyết đinh cùng bộ môn MXD tổ chức trao học bổng cho các sinh viên hiện đang theo học chuyên ngành MXD tại trường.